Günlük yaşamın hemen her alanında yoğun bir biçimde kullanılmakta olan bilgisayarların, siyasette de bir izdüşümleri olması kaçınılmazdır. Geçmişte çoluk çocuğun oyun oynadıkları gelişmiş bir oyuncak olarak görülen bilgisayar günümüzde pekçok halkla ilişkiler ve propaganda çalışmasının ana odak noktalarından birisi durumuna gelmiştir. Televizyon ve radyolar üzerinden yapılan kamuoyu düşüncesini etkileme çalışmaları, artık internet aracılığıyla, bilgisayarlar üzerinden de insanların karşısına çıkacak biçimde planlanmaktadır.

Özellikle geçmişte gerek olanak yetersizliğinden, gerekse ilgisizlikten ihmal edilen küçük yerleşimler de, bilgisayarların yaygınlaşması ve bilgi teknolojilerinin getirdiği olanaklarla planlamaların içine girmeye başlamışlardır. Geçmişte çok daha zor olan haber aktarımı, yerel haberlerin bilgisayar aracılığıyla aktarımı faaliyetlerinin başlamasıyla, son derece kolay gerçekleşen, neredeyse anlık olaylar durumuna gelmişlerdir. Bu da doğal olarak, küçük yerleşimlerin kamuoyu içerisinde yerlerini almalarına yardımcı olmaktadır.

Bilişim aracılığıyla küçük yerleşim yerlerinin katılımcılığında artış yakalandığı bir gerçektir. Bunun yanısıra, Adana gibi, klasik olarak 3 büyük şehir olarak nitelenen şehirlerin gerisinden geldiği düşünülen büyük şehirler de, bilgisayarlar ve internet aracılığıyla ön plana çıkmaktadırlar. Güneydeki büyük şehirlerden olan Adana bilgisayar kullanımı oranları açısından oldukça iddialı bir büyük şehir olarak ön plana çıkmaktadır. İnternette çeşitli vesilelerle karşımıza çıkan kişilerin önemli bir bölümünün Adanalı olduklarını rahatlıkla gözleyebilmekteyiz.