Üniversiteler, gelişmiş demokrasilerde siyasal yaşamın önemli aktörlerindendir. Özellikle gelişmiş demokrasilerde, siyasi akımlar gereksinim duydukları insan kaynağını genellikle üniversitelerde bulurlar. Geçmişten gelen çeşitli eğilimler, üniversitelerin düşünce gelişimine açık ortamında üniversiteliler tarafından çağın gereklerine ve olanaklarına uygun bir biçimde değerlendirilebilir ve geliştirilebilirler. Türkiye, üniversiteler açısından Japonya kadar zengin olamasa da, hatırı sayılır bir üniversite kültürüne sahiptir. Bununla birlikte, özellikle 1970'li yıllardaki çalkanltılı dönem nedeniyle, pekçok anne baba, üniversite çağındaki çocuklarını siyasetten uzak tutma eğilimi göstermektedirler.

Türkiye'deki bazı üniversitelerde siyasal bilgiler fakülteleri bulunmaktadır. Bunlara güzel bir örnek olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi gösterilebilir.

Türkiye'de siyaset ile üniversitelerin ilgi alanlarının kesiştikleri yerlere güzel bir örnek olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi gösterilebilir. 1980 öncesi dönemde sol eğilimli öğrencilerin, ODTÜ stadyumuna yazdıkları "DEVRİM" yazısı, 2009 itibarı ile halen yerinde durmaktadır.